KACOU PHILIPPE IS PROPHET

1. כמו נביאי התנ »ך באפריל 1993, אני, קאקו פיליפ(Kacou Philippe), אדם שמעולם לא היה בכנסייה, קיבלתי בחזון, ביקור של מלאך שהזמין אותי להודעה המיועדת לכל כדור הארץ במילוי מתיו 25: 6 והתגלות 12:14. הנה תיאור ההמרה שלי, כמו גם את שלוש חזיונות גדולים של קריאה ועמלה כפי שקיבלתי אותם:
https://www.airtripp.com/countries/ci/posts/27383852?sharer_id=6040923

1. כמו נביאי התנ »ך באפריל 1993, אני, קאקו פיליפ(Kacou Philippe), אדם שמעולם לא היה בכנסייה, קיבלתי בחזון, ביקור של מלאך שהזמין אותי להודעה המיועדת לכל כדור הארץ במילוי מתיו 25: 6 והתגלות 12:14. הנה תיאור ההמרה שלי, כמו גם את שלוש חזיונות גדולים של קריאה ועמלה כפי שקיבלתי אותם:

2. באתי לגיור ב -24 באפריל 1993, על פי דניאל 10: 4-11, על ידי חזון שבו ראיתי את עצמי עומד על החול של הים, ואז על גבי פירמידה גבוהה, ואז שוב על חול הים במקום אחר וראיתי משאית צבאית ישנה יוצאת ממעמקי הים ומשאירה אותי מאחור. פניתי, וראיתי שהיא מכילה אנשים חיים. הם היו נשים ואחד מהם היה חצי גזע.

3. ואז באו שני יונים לעברי וחזרו אל המים. והיה ליקוי, ואז גבר עם מראה של ענן והחזיק את החרב ירד מן השמים עם כבש ואת כדור הארץ היה מואר שוב. הם נעצרו על המים, והטלה התחילה לדבר אלי בשפה לא ידועה. קול קולו נכנס אלי ונפלתי מת. נשמתי יצאה להישאר על המים איתם בעוד גופי שוכב על חול הים. כאשר הוא רק דיבר איתי, נשמתי נכנסה אלי ואני שוב בחיים, אבל לא ראיתי אותם יותר.

4. ואז קהל של אנשים התקרב אלי בצד ימין ושאלתי אם הם ראו את המלאך ואת הטלה. הם אמרו, « לא! » ואני אמרתי, « אבל איך לא ראית את המלאך ואת הכבש ואת כל הדברים שהם עשו? » הם ענו, « לא ראינו את המלאך ואת הכבש, ואנחנו לא שמע את המילים אשר כבש השמיע, אבל אנו מאמינים בו לחלוטין, כי מה שאלוהים נתן ואת השטן לקח נלקח אליך.  » הסתכלתי וראיתי סולם בין שמים וארץ על המים והמלאכים עלו וירדו. והחזון הסתיים והרגשתי את מה שאני יודע עכשיו להיות רוח הקודש ובכיתי והאמנתי באלוהים באותו רגע.

5. למחרת בסביבות השעה שלוש, כשישבתי עם משפחתי, הועברתי שוב לחזון אל ארץ מדברית שלמה וראיתי לכיוון המזרח, מילים שירדו מן השמיים נשאו מעל עננים. זה אחרי שתי חזיונות אלה כי אני קם ללכת לכנסייה בפעם הראשונה.

6. בתצוגה שלישית, ישבנו בחדר בחינות גמר י »ב והבוחן חילק את הצהרות הבדיקה. אמרתי לעצמי, « אבל מה אני עושה כאן? אין לי בית ספר טוב ומה אכתוב?  » ומאוחר יותר נאמר לי: « כשם שמרי ראתה באורח פלא בלי לדעת איש, ממש כפי שקיבל משה בפירוט מה שקרה בבריאה, קיבלת גם את דברי החיים הנצחיים באותם ימים אפריל 1993 והוא נגזר על ידי אלוהים. בזמן המיועד תבינו ותלמדו את מה שלא למדתם, כך שמי שמאמין יכול להיות חיי נצח « . http://www.philippekacou.org

Publicités

Auteur : Tchere Kouame

Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et Kacou Philippe est son unique prophète sur la terre en cette génération. www.philippekacou.org #ProphetKacouPhilippe goo.gl/WvqAz2

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s